PRE-INTER MATH

Posted on Posted in kiddy, math

4 รูปแบบการเรียนรู้

Live Online Class

online

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

LearnChat

undraw_creative_draft_vb5x

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone, Tablet หรือ คอมพิวเตอร์ จากที่ไหนก็ได้บนโลก

Private Class

private

จัดตารางเรียนสด สุด exclusiveที่สถาบัน และชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

Group Class

undraw_exams_g4ow

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

PRE-INTER MATH

เนื้อหารายวิชา 

Advanced Level  General Certificate of Secondary Education (A-Level) ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน สำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรของสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี โดยเป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจาก หลักสูตร IGCSE หรือ GCE

A-Level มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาต่อประมาณ 2 ปี A-Level มีวัตถุประสงค์และความคล้ายกับหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ในแง่เนื้อหาที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเลือกวิชาที่ถนัดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไป

A-Level ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ

1. AS Examination(Advanced Subsidiary) โดยทั่วไปคือการเรียนในช่วง Year 12

2. A2 Examination โดยทั่วไปคือการเรียนในช่วง Year 13

ในกรณีที่นักเรียนเลือกเรียนเฉพาะ AS จะได้ Credit เท่ากับกึ่งหนึ่งของ A-Level โดยนักเรียนส่วนมากเรียน AS 4 วิชาและ A2  3 วิชา เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องการผลสอบ A-Level 3 วิชาเป็นอย่างน้อย การที่จะสอบให้ผ่านในหลักสูตร A-Level ผู้สอบต้องนำผลการศึกษา ที่สอบผ่านใน 3 วิชาไปขอเทียบวุฒิการศึกษา และนำเอกสารการเทียบวุฒิเข้ายื่นสมัครเข้าเรียนต่อ ในมหาวิทยาลัยได้โดยจะนำผลที่ได้ไปยื่นศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หากยื่นเข้าศึกษาต่อ ในสหราชอาณาจักรจะใช้เวลาเรียน 3 ปี แต่หากศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในไทยจะใช้เวลาเรียน 4 ปีเนื่องจากยังไม่มีการยอมรับผล A-Level อย่างแพร่หลายในไทย (ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร IGCSE หรือ A-Level จะต้องเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 4 ปีเหมือนๆกันทั้งๆที่หลักสูตร A-Level มีเนื้อหาที่มากกว่าและใช้เวลาเรียนมากกว่าหลักสูตร IGCSE อีก 2 ปี)

ในปัจจุบันมีหลายองค์กร (Examination Board) ทำหน้าที่ออกข้อสอบ A-Level ได้แก่ CIE, OCR, Edexcel และ AQA แต่ละองค์กรจะมีลักษณะการออกข้อสอบที่ต่างกันไป โรงเรียนนานาชาติแต่ละแห่งจะเลือก Examination Board ที่จะออกข้อสอบเองซึ่งอาจเหมือนหรือต่างจากโรงเรียนอื่นๆก็ได้

 

รายวิชาในหลักสูตร

A-Level มีรายวิชาให้เลือกสอบจาก 5 กลุ่มวิชา อันประกอบไปด้วย

1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

 

หน่วยงานจัดสอบ A-Level ในประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับสมัครและจัดสอบ A-Level ในประเทศไทยคือโรงเรียนนานาชาติที่สอนโดยใช้ระบบอังกฤษแต่ละแห่ง โดยทำการเปิดสอบสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนของตนเท่านั้นอย่างไรก็ตาม หากบุคคลภายนอกต้องการสอบ A-Level บางโรงเรียนก็ยินดีเปิดโอกาสให้เข้าสอบได้ ที่รู้จักกันดีได้แก่ Harrow International School

QUEST LANGUAGE

สาขาเทพารักษ์ 80/296 ซอย 41 ทิพวัล 1 หมู่ 5 ถนน เทพารักษ์. (13.6280161,100.6061226), สมุทรปราการ 10270
02-115-0889 LINEID: questclub

CONTACT US

ติดต่อได้ที่ไลน์ @questlanguage

https://line.me/R/ti/p/@questlanguage

questlineqr

QUEST ELITE

สาขาสีลม 139 ถนน ปัน, สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500 เดิน 5 นาที BTS สุรศักดิ์
095-872-9633 LINEID: @questlanguage

Our Success