IB

Posted on Posted in Uncategorized

4 รูปแบบการเรียนรู้

Live Online Class

online

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

LearnChat

undraw_creative_draft_vb5x

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone, Tablet หรือ คอมพิวเตอร์ จากที่ไหนก็ได้บนโลก

Private Class

private

จัดตารางเรียนสด สุด exclusiveที่สถาบัน และชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

Group Class

undraw_exams_g4ow

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

IELTS (International English Language Testing System)

IB คือ หลักสูตรการศึกษาเทียบเท่าได้กับการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีโรงเรียนนานาชาติหลายๆแห่งที่ยึดระบบการเรียนตามหลักสูตร IB diploma

IB หรือ International Baccalaureate Program (บ้างก็เรียกว่า IB Program) เป็นหลักสูตรการศึกษาเทียบเท่าได้กับการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมือนเป็นการเรียนเพื่อตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย IB Program ถูกพัฒนาขึ้นโดย International Baccalaureate Organization (IBO) ซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาให้เข้ากับระบบการศึกษาในประเทศต่างๆทั่วโลก ปัจจุบันหลักสูตร IB diploma ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย ถือเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและเข้มข้นมากนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องย้ายสถาบันการศึกษาจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งด้วย เพราะหลักสูตรการเรียนมีความเป็นสากล หลายๆประเทศต่างก็ให้การยอมรับในหลักสูตรนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีโรงเรียนนานาชาติหลายๆแห่งที่ยึดระบบการเรียนตามหลักสูตร IB diploma และจะมีเพียงนักเรียนที่เรียนด้วยระบบนี้ในโรงเรียนเท่านั้นค่ะที่สามารถสอบได้ น้องๆที่เรียนแบบ Home School จะไม่สามารถสอบหลักสูตร IB ได้

ระดับต้น (IB Primary Years Programme หรือ PYP) สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ถึง 12ปี

ระดับกลาง (IB Middle Years Programme หรือ MYP) สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 11 ถึง 16 ปี

ระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB Diploma Programme หรือ IBDP) สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 16 ถึง 19 ปี ซึ่งที่เราพูดหรือได้ยินกันทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึง IBDP นี้มากกว่าจะหมายถึงระดับอื่นๆ

หลักสูตร IB แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

หลักสูตร IB program มีรายวิชาให้เลือกเรียนและสอบมากกว่า 30 รายวิชา ซึ่งถูกจัดกลุ่มอยู่ใน 6 หมวดหมู่ ได้แก่ (1) First Language, (2) Second Linguae, (3) Individual and Societies , (4) Experimental Science,  (5) Mathematics and Computer Science และ (6) Arts And Electives  คะแนนเต็มของหลักสูตร IB คือ 45 คะแนน โดยมาจากการสอบรายวิชาในหมวดหมู่ต่างๆ จำนวน 6 รายวิชา (วิชาละ 7 คะแนนเต็ม) รวมเป็น 42 คะแนน โดยหมวดหมู่ที่ 1 – 5 จะเป็นหมวดบังคับว่าจะต้องเลือกสอบหมวดละ 1 วิชา ส่วนที่เหลืออีก 1 วิชาซึ่งเป็นวิชาที่ 6 จะสามารถเลือกได้ว่าจะสอบวิชาจากหมวดหมู่ใด และใน 6 วิชานั้นจะต้องมีอย่างน้อย 3 รายวิชาที่สอบระดับ Higher Level (HL) ซึ่งต้องใช้เวลาเรียนประมาณ 240 ชม. ส่วนวิชาอื่นๆที่เหลือสามารถสอบในระดับ Standard Level (SL) ได้โดยที่ระดับนี้จะใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 150 ชั่วโมงเท่านั้น ส่วนอีก 3 คะแนน คือคะแนนที่มาจากการเรียนและการทำกิจกรรมเพิ่มเติมที่หลักสูตร IB กำหนดไว้ นั่นก็คือ

เรียนวิชา Theory of Knowledge (ToK) ไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมง พร้อมกับเขียน essay จำนวน 1,200 – 1,600 คำ

เรียนวิชา Extended Essay (EE) ที่จะต้องเขียนเรียงความที่ตนเองสนใจด้วยความยาว 4,000 คำ

นอกจากนี้ก็ยังมีการให้ทำกิจกรรม Creativity, Action, Service (CAS) ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกโรงเรียนที่นักเรียนจะต้องใช้เวลาในการทำไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงในแต่ละกิจกรรม  โดยกิจกรรมนี้จะมีผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้น บอกได้เลยว่าถึงไม่มีคะแนนแต่สำคัญมากไม่แพ้กันค่ะ เพราะการจะได้รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร IB นั้นจะต้องได้คะแนนสอบอย่างน้อย 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมินในกิจกรรม Creativity, Action, Service (CAS) ด้วยนั่นเองค่ะ

สำหรับการใช้คะแนนเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หากเป็นในต่างประเทศ เมื่อน้องๆจบหลักสูตร IB แล้วก็สามารถใช้ยื่นเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะ ซึ่งต้องทำคะแนนให้ได้ประมาณ 32 คะแนนขึ้นไป แต่หากได้คะแนนประมาณ 30-31 คะแนน ก็จะต้องเรียนปรับพื้นใน Foundation Programs ก่อนค่ะ ส่วนในประเทศไทยบ้านเรา IB diploma จะถือว่าเป็นวุฒเทียบเท่าวุฒิหนึ่งที่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องสอบอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ก็อาจจะมีบางคณะที่สามารถใช้คะแนน IB ยื่นแทนได้เลย

การจัดสอบ IB diploma นั้นจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วโลกและมีเพียง 2 รอบต่อปีเท่านั้น โดยสอบช่วงแรกจะเป็นเดือนพฤษภาคม และอีกช่วงคือเดือนพฤศจิกายน เห็นได้ชัดเจนค่ะว่ามีรอบสอบน้อย โอกาสแก้ตัวไม่มากนัก น้องๆคงต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมที่สุดค่ะ

เรียน ติว IB Program ตัวต่อตัว!!!

หากวันนี้น้องๆกำลังรู้สึกไม่พร้อมและไม่มั่นใจในการสอบ IB program กลัวว่าจะทำข้อสอบไม่ได้ หรืออาจจะทำได้ไม่ดีพอ มาเพิ่มความมั่นใจกันที่ QUEST ดีกว่าค่ะ เพราะที่นี่เรามีคอร์สเรียนที่ออกแบบมาภายใต้แนวคิด “Easy to be Expert” เราอยากให้น้องๆเก่งขึ้นด้วยวิธีการที่ง่ายกว่า ด้วยความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อสอบในระบบนานาชาติ เราทราบดีว่า การสอบในรายวิชาของหลักสูตร IB program นั้นค่อนข้างต้องอาศัยการเตรียมตัวก่อนสอบเป็นอย่างดี  ทั้งเนื้อหารายวิชาที่หลากหลาย แถมข้อสอบยังเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดด้วย การเจอศัพท์ยากๆ ศัพท์ทางวิชาการ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้น้องๆกังวลอยู่ไม่น้อย และที่สำคัญข้อสอบเป็นการเขียนตอบแทบทั้งหมด ซึ่งหลักๆจะเน้นให้ตอบในเชิงอธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการให้ตอบเป็นการเขียน Essay  บอกได้คำเดียวเลยว่า หากความรู้ไม่แน่นพอ ทักษะทางภาษาอังกฤษไม่แข็ง อาจจะทำให้น้องๆรู้สึกว่าการทำข้อสอบ IB เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมาก ในทางตรงกันข้าม หากมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี รู้อยู่แล้วว่าแนวข้อสอบเป็นลักษณะไหน จะถามอะไรเราบ้าง ทักษะอะไรที่ IB ต้องการ ผ่านการทำ Past Paper มามากพอ น้องๆก็จะรู้สึกได้ว่าข้อสอบ IB นั้นไม่ได้ยากเกินความสามารถ นี่ล่ะค่ะที่เขาว่ากันว่า “เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”

คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว (Private Course) เป็นคอร์สเรียนที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะผู้เรียนจะมีพื้นฐานมาในระดับใดก็ตาม เราสามารถเริ่มสอนจากความสามารถเดิมที่ผู้เรียนมีได้ และเพิ่มทักษะต่าง ๆให้มากขึ้นจนเพียงพอ ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนอาจจะสะดวกเรียนในวันและเวลาที่แตกต่างกันออกไป คอร์สเรียนแบบนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ด้วยการเลือกวัน เวลาเรียนได้เอง แม้จะทำงานแล้วมีวันหยุดไม่แน่นอน ติดเรียนหลายอย่าง เวลาไม่ค่อยลงตัวกับคอร์สเรียนแบบกลุ่ม รีบสอบมาก มีเวลาเตรียมแค่ไม่กี่วัน คุณก็ยังสามารถเตรียมสอบได้ง่ายๆ ด้วยคอร์สเรียนที่ยืดหยุ่นได้สูงแบบนี้ เป็นอะไรที่ดีงามสุดๆ ไม่ผิดคอนเซป Easy to be expert ของเราเลยจริง ๆค่ะ

QUEST LANGUAGE

สาขาเทพารักษ์ 80/296 ซอย 41 ทิพวัล 1 หมู่ 5 ถนน เทพารักษ์. (13.6280161,100.6061226), สมุทรปราการ 10270
02-115-0889 LINEID: questclub

CONTACT US

ติดต่อได้ที่ไลน์ @questlanguage

https://line.me/R/ti/p/@questlanguage

questlineqr

QUEST ELITE

สาขาสีลม 139 ถนน ปัน, สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500 เดิน 5 นาที BTS สุรศักดิ์
095-872-9633 LINEID: @questlanguage

Our Success