>

4 รูปแบบการเรียนรู้

Live Online Class

online

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

LearnChat

undraw_creative_draft_vb5x

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone, Tablet หรือ คอมพิวเตอร์ จากที่ไหนก็ได้บนโลก

Private Class

private

จัดตารางเรียนสด สุด exclusiveที่สถาบัน และชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

Group Class

undraw_exams_g4ow

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

What's in this course?

Course Content

 • - Unit 1: Eat up! (food and society, traditional and modern)
 • - Unit 2: What do you think? (opinions and surveys)
 • - Unit 3: Changing jobs (the changing workplace, finding work)
 • - Unit 4: The unexplained (the supernatural, ghosts, UFOs)
 • - Unit 5: Business matters (aspects of the workplace)

What will I learn?

 • - Understanding casual conversation at work
 • - Planning an activity together
 • - Reading editorials and other opinion texts
 • - Understanding surveys and survey results
 • - Understanding the language of advertising
 • - Reading reports about changes in our work environment and lifestyles
 • - Reading about and discussing the supernatural
 • - Listening to and giving opinions about the supernatural
 • - Discussing and reading and writing about and food traditions and trends
 • - Explaining how to prepare specific types of food
 • - Describing personal qualities and their connection with types of work
 • - Understanding the jobseeking process
 • - Preparing jobseeking documents, for example covering letters and resumes
 • - Understanding the job interview
 • - Reading about workplace culture and client relations
 • - Understanding body language
 • - Telling a story
 • - Making and responding to complaints in the workplace
 • - Giving polite instructions, making polite requests
 • - Speculating, expressing doubt and disbelief
 • - Giving reasons
 • - Expressing regret and anxiety
 • - Constructung paragraphs - topic and supporting sentences, prefacing, connecting ideas
 • - Increasing your reading speed
 • - Nouns: nominalisations and gerunds
 • - Determiners
 • - Third condiitonal
 • - Verbs - transitive and intransitive, phrasal
 • - Pronunciation: emphasising

How will I learn?

You will learn through doing Computer Activities and you will have a teacher to help you. You can:

 • - Do exercises and tests on the computer - the computer will mark your work.

How long will it take?

 • - The course has approximately 100 hours of material

Ideas to help you

 • - You can start with any unit or any topic, but it is better to start with unit 1, topic 1, then go on to topic 2, and so on.
 • - When you start a topic, do activity 1, then activity 2, then 3 and so on.
 • - To go to the next activity, click on the "Next" button at the bottom of the page.
 • - There are many listening activities in this course. Listen as many times as you want. Always practise saying what you hear.
 • - You can print any page to help you remember.
 • - You can print any page to help you do a quiz activity.
 • - Always do the writing and discussion tasks. This is good practice.
 • - You should learn for about ten hours each week. Try to study each day.
 • - If you have to stop studying, write down the number of the activity. This will help you to find it when you want to start learning again.
 • - Always ask your teacher if you have a problem or don't understand.

How do I pass the course?

 • - Study all the lessons
 • - Do all the exercises
 • - Send your writing to your teacher
 • - Do the Progress Test (print only)
 • - Your teacher will tell you if you can go to Level 6

See Your Teacher activities

 • There are a number of activities in this course that require students to see their teacher for more information about how to do the activity. These activities are all marked with the banner below:

What's next?

- Level 6 is the last General English course. If you have successfully completed Level 6 and want to learn more English, especially if you need English for University study, you may be eligible to progress to our Certificate III in English for Academic Purposes course.

 

 

Contact US

ติดต่อได้ที่ไลน์ @questlanguage

https://line.me/R/ti/p/@questlanguage

questlineqr

Our Success

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •