>

4 รูปแบบการเรียนรู้

Live Online Class

online

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

LearnChat

undraw_creative_draft_vb5x

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone, Tablet หรือ คอมพิวเตอร์ จากที่ไหนก็ได้บนโลก

Private Class

private

จัดตารางเรียนสด สุด exclusiveที่สถาบัน และชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

Group Class

undraw_exams_g4ow

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

What's in this course?

Course Content

 • - Unit 1: What's going on in my life?
 • - Unit 2: The world we live in
 • - Unit 3: Be careful!
 • - Unit 4: Crime and punishment
 • - Unit 5: Technology

What will I learn?

 • - Using appropriate social language for special occasions
 • - Expressing feelings, for example pleasure, anger, disappointment and regret
 • - Expressing opinions and taking part in discussions
 • - Listening to discussions and news broadcasts
 • - Reading an editorial
 • - Reading about people's lifestyles and changes in their lives
 • - Writing about your own lifestyle
 • - Reading about, and discussing, crime and criminal acts
 • - Reading about personal safety
 • - Reading and writing simple descriptions
 • - Making an emergency call
 • - Asking for information on the telephone and in person
 • - Giving and understanding warnings and advice
 • - Reading about the environment
 • - Describing people and places
 • - Describing a process
 • - Reading and writing about cause and effect
 • - Understanding graphs
 • - Practising intonation in English
 • - Using phrasal, modal and delexical verbs
 • - Using present, present perfect and past passives
 • - Understanding abstract and collective nouns
 • - Using correct word order in complex sentences

How will I learn?

You will learn through doing Computer Activities and you will have a teacher to help you. You can:

 • - Do our Internet lessons.
 • - Do exercises and tests on the computer - the computer will mark your work.

How long will it take?

 • - About 10 hours per week for 10 weeks

Ideas to help you

 • - You can start with any unit or any topic, but it is better to start with unit 1, topic 1, then go on to topic 2, and so on.
 • - When you start a topic, do activity 1, then activity 2, then 3 and so on.
 • - To go to the next activity, click on the "Next" button at the bottom of the page.
 • - There are many listening activities in this course. Listen as many times as you want. Always practise saying what you hear.
 • - You can print any page to help you remember.
 • - Always do the writing and discussion tasks. This is good practice.
 • - Read what your classmates write. Write to your classmates and your teacher. This helps you learn English and enjoy your course.
 • - You should learn for about ten hours each week. Try to study each day.
 • - If you have to stop studying, write down the number of the activity. This will help you to find it when you want to start learning again.
 • - Always ask your teacher if you have a problem or don't understand.

How can I go to Level 6?

 • - Study all the lessons
 • - Do all the exercises
 • - Send your writing to your teacher
 • - Your teacher will tell you if you can go to Level 6

See Your Teacher activities

- There are a number of activities in this course that require students to see their teacher for more information about how to do the activity. These activities are all marked with the banner below:

 

 

 

 

Contact US

ติดต่อได้ที่ไลน์ @questlanguage

https://line.me/R/ti/p/@questlanguage

questlineqr

Our Success

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •