>

4 รูปแบบการเรียนรู้

Live Online Class

online

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

LearnChat

undraw_creative_draft_vb5x

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone, Tablet หรือ คอมพิวเตอร์ จากที่ไหนก็ได้บนโลก

Private Class

private

จัดตารางเรียนสด สุด exclusiveที่สถาบัน และชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

Group Class

undraw_exams_g4ow

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

What's in this course?

Course Content

 • - Unit 1: My education
 • - Unit 2: Entertainment
 • - Unit 3: Being with people
 • - Unit 4: Money matters
 • - Unit 5: Getting away

What will I learn?

 • - Reading and writing about schooldays
 • - Reading about learning styles and strategies
 • - Telephoning for information about courses
 • - Talking about skills and ability
 • - Reading TV and entertainment guides
 • - Talking about types of entertainment and leisure activities
 • - Expressing preferences, asking for and giving reasons
 • - Understanding surveys
 • - Making and accepting spoken and written invitations
 • - Describing TV shows and films
 • - Asking for and giving opinions, agreeing and disagreeing (spoken and written)
 • - Socialising at a party
 • - Talking about your life and work situation
 • - Talking about changes in your life
 • - Talking about what is important in your life
 • - Describing personality
 • - Understanding a horoscope
 • - Talking about your financial situation
 • - Describing and reading about holidays and travel
 • - Choosing holidays and making plans
 • - Using different reading strategies
 • - When to use 'will' to talk about the future
 • - Working with verbs and tenses: simple past, present perfect, using 'will' to talk about the future, using 'would', first conditional
 • - Sentence structure: simple and more complex sentences, direct and indirect objects
 • - Reflexives
 • - Using adverbs and adverbial phrases
 • - Using articles correctly

How will I learn?

You will learn through doing Computer Activities and you will have a teacher to help you. You can:

 • - Do exercises on the computer - the computer will mark your work.

How long will it take?

 • - The course has approximately 100 hours of material

Ideas to help you

 • - You can start with any unit or any topic, but it is better to start with unit 1, topic 1, then go on to topic 2, and so on.
 • - When you start a topic, do activity 1, then activity 2, then 3 and so on.
 • - To go to the next activity, click on the "Next" button at the bottom of the page.
 • - There are many listening activities in this course. Listen as many times as you want. Always practise saying what you hear.
 • - You can print any page to help you remember.
 • - You can print any page to help you do a quiz activity.
 • - Always do the writing and discussion tasks. This is good practice.
 • - You should learn for about ten hours each week. Try to study each day.
 • - If you have to stop studying, write down the number of the activity. This will help you to find it when you want to start learning again.
 • - Always ask your teacher if you have a problem or don't understand.

How can I go to Level 4?

 • - Study all the lessons
 • - Do all the exercises
 • - Send your writing to your teacher
 • - Do the Progress Test (print only)
 • - Your teacher will tell you if you can go to Level 4

See Your Teacher activities

 • There are a number of activities in this course that require students to see their teacher for more information about how to do the activity. These activities are all marked with the banner below:

These activities can be:

 

 • - Writing activities
 • - Discussions
 • - Surveys
 • - Group activities

 

 

 

Contact US

ติดต่อได้ที่ไลน์ @questlanguage

https://line.me/R/ti/p/@questlanguage

questlineqr

Our Success

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •