>

4 รูปแบบการเรียนรู้

Live Online Class

online

จัดตารางเรียนสด LearnSpace สุด private จากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มี internet

LearnChat

undraw_creative_draft_vb5x

เรียนกับระบบ LearnChat + ผ่าน Smart phone, Tablet หรือ คอมพิวเตอร์ จากที่ไหนก็ได้บนโลก

Private Class

private

จัดตารางเรียนสด สุด exclusiveที่สถาบัน และชวนเพื่อนที่ชอบมาเรียนด้วยกันได้

Group Class

undraw_exams_g4ow

เรียนสดเป็นกลุ่มที่นัดหมาย กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

What's in this course?

Course Content

 • - Unit 1: Who am I?
 • - Unit 2: Describing people and activities
 • - Unit 3: Spending money
 • - Unit 4: Somewhere to live
 • - Unit 5: Keeping well

What will I learn?

 • - Filling in a form
 • - Talking about your friends and family
 • - Describing people and places
 • - Talking about what you do every day and what you like doing
 • - Using English to go shopping
 • - Asking for and understanding directions
 • - Using the telephone
 • - Talking about health and fitness
 • - Talking about what happened
 • - Reading and writing simple descriptions
 • - Understanding simple conversations
 • - Pronouncing English correctly
 • - Using grammar

How will I learn?

 • - Do exercises and tests on the computer - the computer will mark your work.

How long will it take?

 • - About 10 hours per week for 10 weeks

Ideas to help you

 • - You can start with any unit or any topic, but it is better to start with unit 1, topic 1, then go on to topic 2, and so on.
 • - When you start a topic, do activity 1, then activity 2, then 3 and so on.
 • - To go to the next activity, click on the "Next" button at the bottom of the page.
 • - There are many listening activities in this course. Listen as many times as you want. Always practise saying what you hear.
 • - You can print any page to help you remember.
 • - You can print any page to help you do a quiz activity.
 • - Always do the writing and discussion tasks. This is good practice.
 • - Read what your classmates write. Write to your classmates and your teacher. This helps you learn English and enjoy your course.
 • - You should learn for about ten hours each week. Try to study each day.
 • - If you have to stop studying, write down the number of the activity. This will help you to find it when you want to start learning again.
 • - Understanding simple conversations
 • - Always ask your teacher if you have a problem or don't understand.

How can I go to Level 2?

 • - Study all the lessons
 • - Do all the exercises
 • - Send your writing to your teacher
 • - Do the Progress Test (print only)
 • - Your teacher will tell you if you can go to Level 2

See Your Teacher activities

- There are a number of activities in this course that require students to see their teacher for more information about how to do the activity. These activities are all marked with the banner below:

 

 

 

Contact US

ติดต่อได้ที่ไลน์ @questlanguage

https://line.me/R/ti/p/@questlanguage

questlineqr

Our Success

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •