จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ สู่มหาวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำทั้วโลก

Untitled design

เรารับรอง100% จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เเละมหิดลอินเตอร์ IELTS SAT TOEFL MUIC

 

 

คอร์สเรียนโดยทีมอินเตอร์

Best Scholar Tutors

จากทีมงานที่มีความสามารถมีประสบการณ์ในการสอนสูง
โดย ครู/ติวเตอร์ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศโดยตรง
ออกแบบคอร์สมาโดยเฉพาะ เพื่อการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถเพื่อนำไปสอบหรือศึกษาต่อในระดับต่างๆ
ได้รับการรับรองจาก รัฐบาลอเมริกาและออสเตรเลีย
เน้นความเข้าใจ ตรงประเด็น สามารถนำไปใช้ได้จริง

ติดจริงโดยกลยุทธ์ดิจิตอล

Digital Learning Strategy

คอร์สเรียนของเรามีเนื้อหาการสอนที่ทันสมัยเข้ากับการศึกษาในปัจจุบัน ความรู้ตรงตามที่ผู้เรียนต้องการพัฒนา เพื่อนำไปใช้ในการสอบหรือศึกษาต่อ ระบบ LearnSpace ของเราสามารถวิดีโอคอลเรียนหรือโต้ตอบกับติวเตอร์ได้ในทันทีและมีวิดีโอการสอนทบทวนย้อนหลัง สามารถนำมาศึกษาข้อมูลซ้ำได้เพื่อการพัฒนาความรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

กลุ่มเล็ก ไม่เกิน 6 คน

Quality Not Quantity

การเรียนแบบ Small Group เรียนแบบเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพื่อการสอนที่ครอบคลุมนักเรียนได้ทุกคนแก้ไขปัญหาที่ไม่เข้าใจในเนื้อหาการเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้ตรงจุดทำให้การเรียนเข้าใจง่าย เรียนรู้ไว หมดปัญหาการเรียนไม่เข้าใจ มีการดูแลด้วยติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ความสามารถ หากไม่เข้าใจในเนื้อหาที่ศึกษาสามารถสอบถามกับติวเตอร์เพื่อแก้ไขให้เข้าใจในเนื้อหาข้อมูลนั้นได้ในทันที

 

WHY QUEST มั่นใจว่าติด

ที่สุดของนวัตกรรมการเรียนรูปแบบใหม่!!! เรียนจากที่บ้านได้ทั้งคอร์ส สอนภาษาและวิชาการต่างๆผ่านระบบออนไลน์เเบบสด (real-time) เเละ E-Learning เพื่อให้การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในห้องเรียนออนไลน์มากขึ้น ทางเควสจึงจัดทำระบบ และโปรแกรมวัดผลการเรียนรู้อย่างละเอียด ผลของการทดสอบหลังการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับการสอบวัดระดับต่างๆ ในระดับสากล เช่น IELTS SAT TOEFL GED RMIT CU-TEP CU-AAT TU-GET

ทุกคลาสมีระบบบันทึกการเรียน Replay ของนักเรียนทุกคนดูได้ไม่จํากัดตลอดอายุคอร์ส

คอร์สของเรา Our Courses

IELTS

IELTS ทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ ที่เป็นมาตรฐานสากลและนิยมใช้กันทั่วโลก เรียน 40 ชม. รับรองผล 6.0 + ใช้ยื่นได้กับทุกมหาวิทยาลัยของอเมริกาและ มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในไทย

GED

GED คือการสอบเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ที่ผ่านการสอบ GED มีสิทธิเทียบเท่าการเรียนจบม.6ในประเทศไทย และ สามารถสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

CU-TEP

CU-TEP ข้อสอบวัดผลความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำคะแนนไปยื่นในการศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือยื่นเพื่อสมัครงานในบริษัทที่ใช้ CU-TEP ในการรับสมัครงาน

PRE-INTER MATH

PRE-INTER MATH STEM สามารถเลือกวิชาที่ถนัดเรียนได้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความรู้ที่จำเป็นสำหรับในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

SAT

SAT ข้อสอบวัดความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Reading & Writing) ของนักเรียนระดับอุดมศึกษาของอเมริกาและมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติของไทย

TOEFL

TOEFL แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จะมีแบบทดสอบ 4 ทักษะคือการพูด ฟัง อ่าน และเขียนเพื่อทดสอบความสามารถของผู้ที่จะสนใจศึกษาต่อในต่างประเทศ

GENERAL ENGLISH

GENERAL ENGLISH สอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้พร้อมสำหรับการศึกษาในระดับมัธยม และ มหาวิทยาลัย สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาจากอเมริกาและอังกฤษหลักสูตรจากสถาบันระดับโลก

TU-GET

TU-GET ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ วัดระดับความรู้ของผู้ที่อยากสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ที่รองรับการสอบ TU-GET หรือใช้ในการสมัครงาน/ยื่นขอทุน

SAT II

SAT II เป็นการสอบวิชาเฉพาะทาง ที่จำเป็นในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เช่น Mathematics, Physics, Chemistry, Biology สามารถนำไปยื่นสมัครหลักสูตรนานาชาติในไทยได้

IGCSE

IGCSE การสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย IGCSE มีหลากหลายวิชาให้เลือกสอบ เช่น กลุ่มรายวิชาด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ สังคมศาสตร์

YOUNG | PRE IELTS

YOUNG I PRE IELTS เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการทำข้อสอบ IELTS ผ่านสื่อการเรียนการสอน ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ IELTS และ IELTS UKVI

BMAT

BMAT ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถเฉพาะทางเหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในด้านแพทย์, สัตวแพทย์,
ทันตแทพย์ เพื่อยื่นสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

คอร์สเพิ่มเติม

FIND US

Email: info@questlanguage.com
02-115-0889 LINEID: questclub @questlanguage